یاس فلسفی در ارتباط با سرور اکسبیز

دقیقا از ساعت ۱۱ صبح تا نیم ساعت قبل شاید نزدیک به ۳۰ بار بک آپ از سرور گرفتم و مدام سرور را داون کردم و ۵۰۰ مگ فایل کپی کردم و به هیچ نتیجه ای نرسیدم و اکنون با دلی آرام و قلبی مطمئن ، بی خیال از برنامه تستی که داشتم همه چیز را رها می کنم و به منزل مراجعه می کنم . باشد که رستگار شوم .

پ.ن : وقتی نزدیک به ۳ گیگ اطلاعات روی سرور دارید خیلی در فکر تغییرات بنیادی و جهادی نباشید . شاید حکمتی درونش مستتر است . بی خودی هم موهای خود را نکشید و به گوگل و همه کسانی که تحریم منطقه ای می کنند ایران را ناسزا نگویید .

 

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *