تاثیر تفکر غرفه سازان نسبت به این شغل در برند سازی

در رابطه با نوشته “چرا دریافت هزینه طراحی برای شرکتهای غرفه ساز ایرانی سخت است؟” یکی از دوستان در تلگرام می گفت که متاسفانه تفکر غالب غرفه سازان این است که غرفه سازی یک شغل مقطعی است و بعد از مدتی باید به دکوراسیون داخلی و معماری ختم شود ، به نظر شما چقدر این نکته صحیح است و چقدر در روند برند سازی تاثیر مثبت یا منفی دارد؟

One Comment

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *