من و ایران استالکس (شوخی با اهالی محترم و معظم صنعت نمایشگاهی)

سخت ترین کار این است که برای یک طلاساز حرفه ای یک انگشتر طلا هدیه ببرید ، یا به یک نجار صندلی هدیه بدهید ، در مثل زیره به کرمان بردن است و در معنی انجام کاری در حضور کسانی که حرفه ای آن کار هستند ، مانند عرض اندام در مقابل استادی که معادل با سن شما درس خوانده است !

استالکس یا بهتر بگویم “نخستین نمایشگاه تخصصی خدمات نمایشگاهی ایران” ، نمایشگاهی است که هرکسی می خواست آن را برگزار کند با خود می اندیشید که این رویداد را احتمالا دیگری که سابقه بیشتری دارد یا رویداد بیشتری برگزار می کند ، باید برگزار کند . همه دوست داشتیم مجری آن باشیم ، ولی قطعا بیم آن بود این تفکر بوجود آید که مجری چنین رویدادی به سبب برگزاری این رویداد حس برتری در درونش بوجود خواهد آمد و ..

امروز شکر خدا این رویداد با تلاش شرکت دژ کاویان و حمایت مرکز معظم نمایشگاه بین المللی فارس (شیراز) – در تاریخ ۱۸ لغایت ۲۰ آذر ماه ۹۶ – در صف برگزاری قرار گرفته است و امید است با مشارکت مجریان محترم و غرفه سازان و گروه های فعال در عرصه خدمات نمایشگاهی محلی باشد برای گردهم آیی کلیه فعالان صنعت نمایشگاهی ایران ، آن هم برای اولین بار.

هیجان ناشی از این رویداد قابل وصف نیست و قطعا شروعی است برای آشنایی ها و همکاری های بیشتر و حرکت رو به جلو در فعالان صنعت نمایشگاهی ایران.

و اما  شوخی با اهالی محترم و معظم صنعت نمایشگاهی ایران !

امروز فکر می کردم که اگر بخواهم بین استالکس و سایر نمایشگاه هایی که در ایران برگزار می شود یک ارتباط ذهنی برقرار کنم ، یعنی بخواهم نمایشگاهی که قرار است مجریان معظمی در آن حضور داشته باشند که اغلب در سطح بین المللی فعالیت می نمایند را توصیف کنم ، قطعا یکی از المانهایی که در ذهنم خواهد آمد ( دور از جان ، رویم به دیوار، بلا تشبیه و … ) سکانس معروفی از سریال روزی روزگاری است که پیر مردی هزار قافله را زده بود و قرار بود یک قافله را به سلامت به مقصد برساند . مثال تلخ است و ممکن است باعث آزردگی شود (هرچند اطمینان دارم که سروران فعال در خانواده صنعت نمایشگاهی بلند نظر تر از این هستند که با این شوخی به دل بگیرند و بد برداشت کنند ) اما واقعا نگاه ها به این سمت است که آیا صنعت نمایشگاهی ایران که سالیانه بیش از هزار سیصد رویداد برگزار می کند می تواند یک رویداد در خور شان برای خود برگزار کند ؟ آیا انتظار این که هر بزرگواری در هرجایی که می تواند یک گوشه کار را بگیرد ، مانند انجمن معظم برگزارکنندگان و انجمن محترم غرفه سازان و کلیه فعالان این صنعت ، انتظار منطقی ای نیست؟

در نهایت به عنوان یک عضو کوچک این خانواده (خانواده صنعت نمایشگاهی) آروزی برگزاری هرچه باشکوه تر این رویداد بی نظیر را دارم.

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *