توسعه پایدار و سازه های چند بار مصرف نمایشگاهی (غرفه سازی مدولار)

حرف این چند روزه این است که غرفه سازی مدولار به چه استاندارد و کیفیتی باید برسد تا بتواند به صورت کامل جایگاه غرفه سازی ویژه (ساخت و ساز نئوپان و ام دی اف) را تصاحب کند ، بدون اینکه ترسی از کیفیت داشته باشیم یا (با ایجاد اشتغال) ترس از بیکار شدن هزاران نفری که به عنوان نجار و آهنگر و نقاش و … در نمایشگاه مشغول به کار هستند (و هر کدام نان آوری یک خانواده را بر عهده دارند ) . تغییرات چگونه باید باشد که شوک قوانین و تغییرات سیستم ، آسیب اجتماعی بوجود نیاورد و صنعت نمایشگاهی را دچار بحران نکند ؟ آیا ایجاد و استفاده از کاتالیزوری مثل یک کارخانه بازیافت نئوپان که بتواند از ضایعات نئوپان کمال استفاده را بکند در این مرحله ضروری نیست؟ آیا در حال حاضر کسانی که ضایعات غرفه را می خرند از نئوپانهایی که به دست می آورند کمال استفاده را می کنند؟ آیا نسبت تخریب محیط زیست به نسبت اشتغال زایی صنعت غرفه سازی امری موجه است ؟ آیا می توان تخریب زیست محیطی ساخت نئوپان را با صنعت تولید آلومینیوم مقایسه نمود؟ …
سوالها و موارد زیاد است ، شاید یک سری از گزینه ها جواب های مشترک داشته باشند ، اما فعلا پیشنهاد من مشاهده غرفه زیر به عنوان یک نمونه سازه مدولار زیبا و استاندارد است !

سازه مدولار نمایشگاهی
سازه مدولار نمایشگاهی
سازه مدولار نمایشگاهی
سازه مدولار نمایشگاهی
سازه مدولار نمایشگاهی
سازه مدولار نمایشگاهی
سازه مدولار نمایشگاهی
سازه مدولار نمایشگاهی
سازه مدولار نمایشگاهی
سازه مدولار نمایشگاهی
سازه مدولار نمایشگاهی
سازه مدولار نمایشگاهی

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *