از فیزیک برای بازاریابی مطلب یاد بگیریم

دنیای فیزیک در مورد مارکتینگ چه چیزهایی به ما یاد می‌دهد.

۱) اصل عدم قطعیت هایزنبرگ در بررسی رفتار_مشتریان: هرچقدر هم برنامه مدون و حرفه‌ای برای بررسی رفتار مشتریان داشته باشید، باز هم ممکن است به نتیجه دلخواه نرسید، رفتار مشتریان به هنگام مشاهده آنها تغییر می‌کند!

۲) کاربرد روش تحقیق علمی در مدیریت بقای برند: بطلمیوس شواهد زیادی در رابطه با تئوری‌اش که کرات دیگه به دور زمین می‌گردند جمع آوری کرده‌ بود، اما کوپرنیک یک شاهد مخالف آورد و هرچه بطلمیوس رشته‌ کرده بود، پنبه کرد.
مهم نیست تا الان چقدر روی برندتان سرمایه‌گذاری کرده اید و فقط کافیست که یه حرکت ناشیانه داشته باشید.

۳) قانون آنتروپی در تعریف برند: وقتی برند شما دهان به دهان می‌گردد، دیگر کنترلش خیلی دست شما نیست، مصرف‌کنندگان به برند شما هویت می‌بخشند.

منبع : کانال فرهیختگان ایران

پ.ن : یاد دوران دانشگاه افتادم که از شدت بیکاری یک روز کتاب فیزیک هالیدی استاد نعمت اله گلستانیان رو باز کردیم و شروع کردیم به فال گرفتن ،یعنی یک صفحه را تصادفی باز می کردیم و معنی احتمالی را در جهت آینده شخص به کار می بردیم 🙂

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *