Category: عمومی

بزرگی اسباب بزرگی می خواهد!

این متن عینا کپی شده از کانال تلگرامی کار و کسب جناب آقای مهندس عادل طالبی عزیز است که برای خودم نگه می دارم : بزرگی اسباب بزرگی می خواهد! رزومه سرگی برین (از بنیانگذاران گوگل) دو سال قبل از راه انداختن گوگل نشان می دهد او کتابی درباره Big Data داشته! (همین عکس پایین