Tag: برند سازی

تاثیر تفکر غرفه سازان نسبت به این شغل در برند سازی

در رابطه با نوشته “چرا دریافت هزینه طراحی برای شرکتهای غرفه ساز ایرانی سخت است؟” یکی از دوستان در تلگرام می گفت که متاسفانه تفکر غالب غرفه سازان این است که غرفه سازی یک شغل مقطعی است و بعد از مدتی باید به دکوراسیون داخلی و معماری ختم شود ، به نظر شما چقدر این

چرا دریافت هزینه طراحی برای شرکتهای غرفه ساز ایرانی سخت است؟

مقدمه: یکی از ارکان شرکت های غرفه ساز ، بخش طراحی غرفه است که اغلب در داخل شرکت ها قرار دارد و شاید کمتر از ۱۰ درصد شرکتها هستند که پروسه طراحی غرفه را بوسیله اشخاصی بیرون از شرکت خود انجام می دهند ، و از آنجایی که هر شخصی که در شرکت شما قدم