Tag: شهرآفتاب

exhibiran یا exhiniran مسئله این است !

زمانی که مستاجر تعاونی محترم کارکنان شرکت سهامی نمایشگاه های بین المللی جمهوری اسلامی ایران بودیم و دفترمان بین سالنهای ۱۰ ، ۱۱ و ۱۲ ، ۱۳ بود ، درخواست خط تلفن دادیم و سه خط تلفن به ما دادند که یکی از خط ها ۲۲۶۶۲۸۲۵ بود . در طول مدت استفاده از این خط

برنامه گفت و گوی اقتصادی در رادیو گفتگو

برنامه گفت و گوی اقتصادی در رادیو گفتگو نقشی که برگزاری نمایشگاه ها از جمله چاپ و بسته بندی در ورود گردشگر و سرمایه گذاری در بخش اقتصاد پویای کشور دارد ۵مهر ۱۳۹۶ این فایل را باید یادگاری نگه داشت !  

نگاهی دیگر به عکس منتشر شده ای از نمایشگاه هفته تجاری چین در ایران

در طی این چند روز پیرامون این عکس و اینکه چرا هر مشارکت کننده ای به دومین نمایشگاه اختصاصی هفته تجاری چین شهرآفتاب دعوت شده بود مطلب زیاد خواندم . اما در هیچ کدام از خبرها مطلبی پیرامون اینکه با این مشارکت کنندگان صحبت شده باشد و سوالی از ایشان پرسیده باشند که آیا از