حرف این چند روزه این است که غرفه سازی مدولار به چه استاندارد و کیفیتی باید برسد تا بتواند به صورت کامل جایگاه غرفه سازی ویژه (ساخت و ساز نئوپان و ام دی اف) را تصاحب کند ، بدون اینکه ترسی از کیفیت داشته باشیم یا (با ایجاد اشتغال) ترس از بیکار شدن هزاران نفری