سال ۸۳ یا بهتر عرض کنم اوایل سال ۸۴ افتخار ساخت غرفه های شرکت معظم “داروگستر” را داشتیم و برای من سعادتی بود که طی مدت برگزاری نمایشگاه به عنوان میهمان در غرفه های این شرکت حضور داشته باشم و به دستور صاحب این شرکت که استاد و دوستی بودند که محبتشان فراموش نشدنی است