Tag: مشاوره نمایشگاهی

نقش خبر در صنعت نمایشگاهی را جدی بگیریم!

یکی از مهمترین مواردی که باید به عنوان یک مجری برگزاری یا مشارکت کننده در نمایشگاه جدی بگیریم ، “خبر برگزاری یا حضور در نمایشگاه”  است . خبر برگزاری برای مجری مهم است زیرا فراخوانی است برای دعوت بازدیدکنندگان از نمایشگاه و همچنین اعلام درج این رویداد در رزومه برگزاری نمایشگاه های موفق سازمان مطبوعش

فقط به این خاطر کارمندان غرفه را اخراج نکنید

سال ۸۳ یا بهتر عرض کنم اوایل سال ۸۴ افتخار ساخت غرفه های شرکت معظم “داروگستر” را داشتیم و برای من سعادتی بود که طی مدت برگزاری نمایشگاه به عنوان میهمان در غرفه های این شرکت حضور داشته باشم و به دستور صاحب این شرکت که استاد و دوستی بودند که محبتشان فراموش نشدنی است