Tag: نمایشگاه چاپ و بسته بندی تهران

من تهرونم رو می خوام …!

بهمن سال ۱۳۸۳ و سرما و برف زمستانی را دوستان نمایشگاهی حتما به یاد دارند ، برف به حدی بود که یکی از شبها ماشین را که نزدیک میدان آلمان (تقریبا نزدیک سالن میلاد) گیر کرده بود رها کردیم و با ماشین دوستان برگشتیم منزل ، همزمان با یازدهمین نمایشگاه چاپ و بسته بندی ،

برنامه گفت و گوی اقتصادی در رادیو گفتگو

برنامه گفت و گوی اقتصادی در رادیو گفتگو نقشی که برگزاری نمایشگاه ها از جمله چاپ و بسته بندی در ورود گردشگر و سرمایه گذاری در بخش اقتصاد پویای کشور دارد ۵مهر ۱۳۹۶ این فایل را باید یادگاری نگه داشت !