مشغول ترجمه مقاله ای به کمک برادر گوگل ترنسلیت هستم که به بررسی روند ساخت غرفه ای با کیفیت تر و شکیل تر بر اساس المانهای بصری پرداخته است . در قسمتی از مقاله اشاره شده به اینکه چه خوب است در طراحی پوسترهای داخل غرفه خود از Qr code هم استفاده کنیم تا بازدیدکننده